Ola och Hanne skriver på NA idag

 

Tomma tunnor skramlar mest.

Våra (S)-märkta landstingsråd ger en ovanligt utmärkt illustration av det gamla ordspråket i NA 130821. Deras debattartikel handlar helt om hur förfärliga vi Nya moderater är, och innehåller en lång rad floskler om hur illa allting har blivit sedan alliansregeringen tillträdde.

Den ger en bra bild av skillnaderna mellan partierna på i varje fall ett område. Vi moderater, tillsammans med de andra allianspartierna angriper problemen och utmaningarna i sjukvården. (S) angriper moderaterna och alliansen. 

I brist på egen politik för sjukvårdens utmaningar verkar (S) vara i desperat behov av att skapa en demoniserad fiendebild. De anklagar oss moderater för att höja avgifter i vården, men förtiger att de själva infört höga avgifter för dem som behöver hjälp att andas. De skriver att skolresultaten sjunker men de talar inte om att (S) har ansvaret för skolorna i 11 av länets 12 kommuner. De skriver att barngrupperna blir större men glömmer att det är (S) som har ansvaret för det i nästan alla av länets kommuner. 

De skriver att vi moderater vill sälja ut specialistsjukvården i länet, när vi vill öppna för vårdval inom delar av öppen specialistsjukvård. Det handlar inte om att sälja ut, utan att öppna för fler vårdgivare så att våra patienter lättare hittar det som passar just dem. De skriver att vi har ”hittepå-siffror” när vi vill att sjuka ska få vård i tid så att vi kan få samma utdelning från kömiljarden som alliansstyrda Värmland. Men det som verkligen är påhittigt, är att man kan få både bättre kvalitet och snabbare vård för de 34 miljoner extra som tex Värmland fått. Men (S) väljer att se det som ”hittepå”

Det är tråkigt när bristen på argument hos (S) leder till sådan förgrovning, sådan fördumning och så låg nivå som deras artikel gör sig till uttryck för. 

Vi skrev i vår tidigare artikel om de stora utmaningar som sjukvården står inför. Att läkare flyr från vissa vårdcentraler, att patienter får vänta på vård längre tid än patienter i andra län och att antalet äldre ökar, samtidigt som många äldre far illa i vården. Det kräver att sjukvården blir bättre på att möta äldres behov.

Det är lätt att fylla på med att Barn och ungdomspsykiatrin behöver utvecklas, många unga far illa idag. Det förebyggande arbetet måste utvecklas så att inte minst äldre får fler friska år och sjukligheten kan fördröjas och helst förhindras. Universitetssjukhuset behöver utvecklas för att möta kraven från både läkarutbildningen och den högspecialiserade vården. Det måste bli lättare att nå vården och att få vård i tid.

Vi Nya moderater, tillsammans med de andra allianspartierna, ser utmaningarna och behoven inom länets sjukvård och vi har också en rad förslag för att möta dem. Det är synd att de (S)-märkta landstingsråden inte vågar eller vill ta debatten om sjukvårdens utmaningar. I stället har de fastnat i slagorden, långt borta från verkligheten. Efter 95 år har (S) uppenbarligen kört fast. Sjukvården behöver ett bättre ledarskap.

 

Ola Karlsson

Landstingsråd (M)

Hanne Alvner

Landstingråd (M)

Annonser