Arkiv för månad: mars, 2011

För moderaterna är ett sammanhållet samhälle, där alla har en plats och där alla har möjlighet att vara med att bidra, en viktig grundinställning. Att ha ett arbete är den enskilt viktigaste faktorn, för att långsiktigt ha en god ekonomi och i förlängningen en bra pension.

Att arbete ska löna sig är ett viktigt incitament och här har regeringens jobbskatteavdrag gjort att lön efter skatt höjts för alla, men extra viktigt för medel och låginkomsttagare.

Barnfattigdomen har gått nedåt från rekordåret 1997 då 22,3 procent av alla barn i Sverige levde i fattigdom. Den lägsta andelen barn i fattigdom var 2008, då 10,9 procent av alla barn fanns i fattiga familjer. Den siffran var tyvärr något högre (11,5) år 2009 då Sverige, liksom hela övriga världen befann sig i lågkonjunktur.

Att skattesänkningarna för låg- och medelinkomsttagare skulle leda till en ökad andel barn i fattigdom, finns inga belägg för. Tvärtom har barnfattigdomen aldrig historiskt varit så låg som de sista tre åren vilket skulle tyda på motsatsen. Kommuner och Landsting har de senaste åren trots jobbskatteavdragen, fått ökade anslag till välfärdens kärnverksamheter, vård, skola och omsorg.

Det finns inga genvägar till ett samhälle där barnfattigdomen är utrotad, men ett samhälle där så stor del av befolkningen som möjligt, är i arbete och får behålla en stor del av sin lön efter skatt, är en bra grund för god ekonomi inte bara för barn, utan också för vuxna.

Kommuner och landsting behöver bli bättre arbetsgivare genom att ge alla sina anställda möjligheter att arbeta heltid, om de önskar. Vi anser att det är möjligt för stora arbetsgivare som landsting och kommuner att organisera arbetet på ett sådant sätt, att heltidstjänster erbjuds. Från moderat håll är vi emot att lagstadga om heltidstjänster för alla, men där moderaterna finns i ledningen i kommuner och landsting är detta en viktig fråga.

Dessa reformer, möjlighet att arbeta så mycket man önskar och rimliga skatter på lönen, gör att människor får en ökad makt över både sina liv och sin ekonomi. Det innebär att då levnadsstandarden ökar, kommer detta även att komma barnen till del.

För oss är människors personliga frihet att ta ansvar för sitt eget liv viktigt. Bara genom att ha möjlighet att vara med och bidra i samhället på ett sunt sätt, kan man också ha respekt för att skatter behövs för att tillgodose en bra välfärd för dem som inte har den möjligheten.

Barn fattigdomen i Sverige, har sedan 1997 minskat från 22,3 procent till mellan 10,9 och 11,5 procent de senaste åren i Sverige. Vi moderater är inte nöjda med det men vi är definitivt på rätt väg, ett Sverige i arbete kan ge stöd till dem som behöver.

För Moderatkvinnorna i Örebro Län

Lotta Olsson Odensbacken

Maria Haglund Örebro

Hanne Alvner Nora

Gun Kornblad Örebro

Calill Ohlson Askersund

Ewa Unevik Hallsberg

Gunilla Olofsson Glanshammar

Margareta Engman Kumla

Pernilla Marberg Fjugesta

Annonser

Lennart Axelsson blandar ihop äpplen och päron. Högkostnadsskyddet, läkemedelsindustrins påstådda prishöjningar och avregleringen av apoteken i enda röra.

När det gäller högkostnadsskyddet infördes det av socialdemokraterna 1997 och var då 1300:-.

1999, alltså 2 år senare höjde socialdemokraterna  beloppet till 1800:-. Denna nivå har legat fast i 12 år.  1999 fick patienterna betala 25% i genomsnitt ur egen ficka av de totala  läkemedelskostnaderna.

Idag ligger summan på 20% för de läkemedel som är receptbelagda och inga avgifter alls om man får preparaten inom sjukhusvården.

Modellen med ett högkostnadsskydd har urholkats och ska vi jämföra med 1999 års prisnivå bör patienten stå för 2200:- i dagens penningvärde innan de får frikort.

Redan under apoteksmonopolets tid låg de svenska läkemedelspriserna på europeisk medelnivå. Prisras var nog att begära för mycket. Alla verksamheter i Sverige har ett digert regelverk att följa, detta kostar, vilket är rätt. Vi ska ha ordning och reda.

Däremot behöver prispress inte nödvändigtvis innebära omedelbart sänkta priser. Prispress är det också när en handlare inte kan höja priset på en vara för att expandera med flera nya butiker.

Den verkliga prispressen ligger i är all förbättrad service och all utökad tillgänglighet utan att läkemedlen blivit dyrare.

I England där man under lång tid haft en helt avreglerad apoteksmarknad, kan man köpa en ask om 16 Ipren för motsvarande 3:80 SEK om man väljer matbutikens eget märke.

Men deras tillverkningskostnader ligger långt under våra kostnader, då de kan tillverka i enorma serier till en mängd engelskspråkiga länder. Sverige och svenska språket omfattar en liten befolkning, vilket genererar högre kostnader för tryckning av läkemedelsinformation och förpackningar.

Det har gått väldigt kort tid sedan apoteksmonopolet avreglerades av Alliansregeringen. Ändå har det under 2010 öppnats 200 nya apotek. Den stora vinsten är redan ökad tillgänglighet, sju dagar i veckan och dygnet runt för den som har behovet.

Hanne Alvner, M, Nora, politiker i Örebro läns landsting