Det gäller särskilt omhändertagandet av äldre med sammansatta och omfattande behov av vård och omsorg och som har många kontakter med olika vård- och omsorgsverksamheter.

Vården och omsorgen om äldre personer är uppdelad på två lagstiftningar (hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen), vilket fragmenterar vården för alla äldre personer med biståndsbeslut.

Kunskapsområdet geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar), har ingen tydlig roll inom äldrevården/-omsorgen, trots att äldre personer upptar en stor del av både primärvården och sjukhusvården samt hela den kommunala äldreomsorgen. Kompetensen inom kunskapsområdet geriatrik är mycket begränsad hos läkare och vårdpersonal.

I Socialstyrelsens rapport från februari 2012 beskrivs en stor brist på utbildning i geriatrik i hela vårdsektorn, trots att äldre personer utgör drygt hälften av landstingens primärvård och sjukhusvård och hela den kommunala äldreomsorgen.

Det behövs en satsning på en utveckling av specialistkompetenser i geriatrik och gerontologi (läran om åldrandet).

Ett exempel: av 12 316 sjuksköterskor som arbetar med äldre har bara 1,6 % vidareutbildning i geriatrik!

En studie av SKL visar att de multisjuka äldre var inlagda på sjukhus lika många gånger som de besökte vårdcentralen! Det väcker frågor om vården levereras på den mest effektiva nivån och vad som är bäst för individen.

De frigjorda resurserna från en enda förhindrad akutinläggning skulle räcka till ett antal primärvårdsbesök hos läkare, hemtjänsttimmar eller dagar i ett korttidsboende, Lägg därtill vinsten i livskvalitet till följd av att inte behöva åka in akut.

Christina Dicksen, Örebro (M)                                                     

Ledamot i Pensionärsrådet

Örebro läns landsting

Image

Annonser