Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige och det leder till att många sjukhus tvingas att hålla nödvändiga vårdplatser stängda. Under sommaren har detta också varit påtagligt i Örebro län.

Alliansregeringen genomför kraftiga satsningar på att få fler utbildningsplatser för sjuksköterskor vilket är långsiktigt avgörande för att lösa kompetensförsörjningen inom sjukvården. Samtidigt behöver vi också mer brådskande åtgärder för att lösa bristen på kvalificerad vårdpersonal.

En viktig steg för att lösa bristen på kvalificerad personal inom vården är att kapa köerna för utländska sjuksköterskor. Sverige tar emot ett stort antal flyktingar från Syrien och andra länder. Många av dem har en medicinsk utbildning från sitt hemland. Samtidigt visar statistik från Riksrevisionen att det igenomsnitt tar 4,8 år för en utomeuropeisk sjuksköterska att gå från ankomsthallen på Arlanda till att få lov att börja arbeta som sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus. Förra året var det bara 320 utomeuropeiska sjuksköterskor som fick en svensk legitimation.

Den medicinska säkerheten är givetvis överordnad men vi är övertygade om att det går att förkorta tiden för att få sin vårdkunskap validerad av myndigheterna. För sjuksköterskor med utbildning utanför EU är bara själva handläggningstiden för ansökan om att få sin kunskap validerad hos Socialstyrelsen runt sex månader. Sådana väntetider har vi inte råd med när sjukvården lider av dagens brist på kompetent personal. Sjuksköterskor som kommer från EU-länder slipper hela den processen, tack vare gemensamma EU-standarder.

Det finns flera fördelar med att påskynda processen och kapa köerna för utländska sjuksköterskor, oavsett om de kommer till Sverige som flykting eller via den arbetskraftsinvandringsreform som infördes 2008. I korthet handlar det om att:

  1. Väntetiderna inom sjukvården kan kortas och redan befintlig personal få avlastning
  2. Människor från andra länder lockas till Sverige för att arbeta med hälso- och sjukvård
  3. Invandrares kunskaper bidrar till höjd kvaliteté på svensk sjukvård
  4. Integrationen påskyndas

Samtidigt måste vi fortsätta öka utbildningsplatserna för sjuksköterskorna i hela landet. I regeringens senaste budget utökas utbildningsplatserna för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor. Men det handlar också om att göra arbetsmiljön mer attraktiv så att fler vill välja yrket, liksom om locka fler att stanna kvar längre på arbetsplatsen.

Nya moderaterna tänker möta väljarna i september med flera förslag om hur vi ska få fler människor i arbete men också hur vi ska få fler medarbetare i hälso- och sjukvården.

Tobias Billström

Migrationsminister och integrationspolitisk talesperson (m)

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M) Örebro läns landsting.

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 2014-08-18

Annonser