– Alliansen presenterar idag fem strategier för att ge bättre och säkrare vård, klara framtida utmaningar och för att utveckla USÖ. Inom ramen för hårda prioriteringar klarar vi att både korta köerna, utveckla medicinsk teknik och avsätta mer pengar till framtida pensioner. Det konstaterar Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i en kommentar till dagens budgetbeslut i landstingsstyrelsen.

– Ingen patient ska behöva vänta i onödan i långa vårdköer. Idag har fler än 2400 patienter väntat mer än 90 dagar på besök och mer än 1300 patienter väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling i vårt (S)-styrda landsting. Det duger inte! För att korta köerna och öka tillgängligheten i vården avsätter vi i Alliansen därför tio miljoner kronor i särskilda satsningar i budget för 2012. Genom att korta köerna och nå Alliansregeringens krav får landstinget dessutom möjlighet att ta del av det statliga stöd som finns i form av bl. a. kömiljarden.

– Landstinget i Örebro står inför mycket stora utmaningar de kommande åren i form av både mycket stora investeringar och allt större kostnader för pensioner. (S)-styret verkar blunda för de ekonomiska konsekvenserna av detta. För att klara dessa utmaningar krävs hårda prioriteringar och en högre produktivitet i verksamheten. Det är också alldeles nödvändigt med ett positivt resultat om ca 2%, vilket både SKL och landstingets revisorer rekommenderar. Förslaget i (S)-budgeten om 15, 6 milj räcker inte ens till driften en hel dag. Vi i Alliansen klarar ett resultat om 138 milj och sätter även av 200 miljoner kronor till pensioner, vilket är dubbelt så mycket som majoriteten orkar med.

– USÖs position som universitetssjukhus är viktig för länet men ingenting som kan tas för givet. Därför måste USÖ stärkas och utvecklas. En viktig del i detta är möjligheten att få sälja mer högspecialiserad vård till både andra landsting och andra vårdgivare. Här behövs en tydlig marknadsstrategi för att stärka och hjälpa USÖ. Lika viktigt är att klara den medicinska utvecklingen och särskilt investeringar i ny medicinsk teknik, inte minst för att klara läkarutbildningen. När det gäller ny medicinsk teknik har (S)-styret pressat de investeringarna till ett minimum. Vi i Alliansen föreslår i stället fördubblade anslag för just ny medicinsk teknik för att USÖ bättre ska klara morgondagens utmaningar. Det skulle möjliggöra för USÖ att investera i en operationsrobot. Den har en stor strategisk potential för USÖ som universitetssjukhus med högspecialiserad vård.

Annonser