Det finns fler anledningar till att öppna upp möjligheterna för innovatörer inom vården, vi blir allt fler äldre, fler människor kommer att behöva mer vård samtidigt som vi önskar oss mera individuella anpassade lösningar. Höjd skatt i landstinget löser inte vårdens utmaningar, det är inte ekonomiska medel som saknas i vården, utan ofta är det på grund av bristen på kreativa lösningar och arbetssätt.

Idag har vårdens medarbetare, alltför många arbetsuppgifter som ligger utanför ens yrkesroll, man arbetar i gamla hjulspår, förlegade och krångliga datorsystem, krav på rapportering och utvärdering som stjäl tid, istället för att fokusera på nya och mer effektiva arbetssätt som skapar mervärde för patient och medarbetare. Vi måste hitta nya kreativa sätt att arbeta, som är hållbara för alla.

I boken, Snäll rebell, har författaren intervjuat en rad svenska innovatörer i välfärdssektorn. Det finns många goda exempel. Christina Wahlström grundare av Mama Mia, hade som vision att samla allt med barnafödande under ett tak, allt från förlossning, mödravård, föräldrar utbildning eller eftervård skulle föräldrarna få möjlighet att gå till samma ställe, där de kände igen personalen. Att arbeta så, höjde även barnmorskornas status.

Ett annat exempel, Kavat är ett företag som driver äldreboenden med särskilda profiler, exempelvis finns det en persisk profil – inredningen är persisk, kocken lagar persisk mat och medarbetarna talar persiska. Som äldre går många människor tillbaka till det språk som känner sig trygg med, Kavat har nu skapat en trygg miljö för dessa människor.

Att bli en innovatör inom vården krävs en stor dos övertygelse, boken lyfter upp hur många innovatörer inom välfärdssektorn ofta får ta stryk, de arbetar med grundtanken att göra det bättre men samtidigt för de kritik för att de bara vill tjäna pengar på människors elände. Många landsting och kommuner gör det även svårt för innovatörerna, kraven på att driva en sjukvårdsinrättning i Örebro idag under Hälsovalet, kräver att den nya inrättningen måste se ut som landstingets inrättning, krav som den S-majoriteten i landstinget inte ens själva klarar av.

Låt oss ta hjälp av de många innovatörer som finns i vårt land och skapa möjligheter för framtidens innovatörer. Vi vet att våra skattepengar inte används på bästa möjliga sätt, byråkratiska organisationer och omoderna arbetssätt är kostsamma och ineffektiva. Möjliggör för innovationer, se det som en investering för framtiden, låt Sverige bli det land som finner kreativa lösningar inom vården som kan exporteras, på så sätt får vi fler exportintäkter och fler jobb. Låt oss börja i Örebro, för våra länsinvånares bästa och för vårt län!

 

Läs Snäll rebell av Håkan Eriksson för goda exempel!

Bild

Annonser