Arkiv för månad: maj, 2013

Nya inrättningar kräver givetvis noggranna bedömningar och eftersökningar. Vi anser att digitala journaler skulle underlätta för patienten. Digitala journaler är ett led att öppna upp för tillgängligheten. 

I P4 Örebro talar läkarna om för- och nackdelarna om digitala journaler. Lars Lyttkens läkare i Uppsala, där digitala journaler infördes januari 2012 och Lars Berggren läkare i Örebro är kritisk.

Lyssna här.

Annonser

– Du loggar in på Mina vårdkontakter med din e-legitimation, därför är det säkert. Vill jag ta del av någonting, jag kanske inte uppfattade allt vad doktorn sa, då kan jag gå tillbaka och titta i lugn och ro, säger det moderata oppositionsrådet Hanne Alvner på Örebro läns landsting.

Lyssna på Hanne idag 16.00 P4 Örebro. Mer om ämnet finns här.

Örebro den 24 maj 2013

Interpellation

Till

Marie-Louise Forsberg – Fransson,

Landstingsstyrelsens Ordförande

Situationen med hyrläkare i Örebro läns landsting är ohållbar. I dagsläget saknas ca 40 fast anställda läkare i primärvården. Detta leder till bristande kontinuitet i vården. Tryggheten och förtroendet för vården försvinner när patienten inte får träffa samma läkare vid sina besök. Det är ett resursslöseri med läkarens kompetens som drabbar enskilda patienter.

Många väljer att arbeta som hyrläkare för att man vill ägna sig åt det man utbildat sig till, nämligen att ta hand om sjuka människor. Fast anställda distriktsläkare har tunga administrativa arbetsbördor och ska också handleda läkarstudenter. Många distriktsläkare upplever att de inte har något inflytande över styrningen och processerna inom primärvården.

Hyrläkare kan inte handleda våra läkarstudenter. Bristen på handledning kan bli bekymmersam om Örebros läkarstudenter måste söka handledning i andra landsting. Detta kan innebära att läkarstudenterna inte väljer Örebro läns landsting som arbetsgivare i framtiden.

I november 2012 lade SKL upp ett mål för hyrläkare: ”Behovet av långsiktiga bemanningslösningar från bemanningsföretag ska ha avvecklats senast under år 2016. Delmålet är att halvera kostnaderna för bemanningsföretag under 2014 i förhållande till år 2011”.

Detta har resulterat i att Jämtlands läns landsting väljer att inte anställa hyrläkare fr.o.m. juni 2013. Jämtlands läns landsting förväntas spara 10 miljoner under 2013. Beslutet har resulterat i att fem distriktsläkare har sagt upp sig i landstinget.

Det är ett drastiskt beslut och det drabbar patienterna.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande:

–         Vilka strategier har du vidtagit för att säkerställa kontinuiteten för våra patienter inom primärvården?

–         Hur avser du att göra Örebro läns landsting så attraktivt att distriktsläkare väljer fast anställning framför hyrläkaruppdraget i vårt län?

 

Hanne Alvner

Oppositionsråd (M)

Att lyfta upp en världsfrånvänd bild är något av en (s)pecialitet

Ewa Sundkvist (KD) lyfter upp det primära inom vården!

Väldigt bra debattartikel från en av våra länsinvånare!

Ett dubbel misslyckande

Ökade kostnader i landstinget och långa väntetider är ett dubbel misslyckande.

Det moderat oppositionsrådet Ola Karlsson ser heller inte skattehöjningar som en lösning:

– Det är helt fel väg att gå för att lösa akuta problem. Men på längre sikt, med allt fler äldre som kräver vård, är en skattehöjning inte utesluten, säger han.

Ola Karlsson hävdar att bättre utvärderingar är en nyckel till bättre hushållning med pengarna. Det gäller att hitta de goda exemplen som kan lära andra ett effektivare arbetssätt inom vården i Örebro. Läs och lyssna mer här.

Svar till Catrin Steen (MP)

Heja vår kollega Anna (FP)!