Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige och det leder till att många sjukhus tvingas att hålla nödvändiga vårdplatser stängda. Under sommaren har detta också varit påtagligt i Örebro län.

Alliansregeringen genomför kraftiga satsningar på att få fler utbildningsplatser för sjuksköterskor vilket är långsiktigt avgörande för att lösa kompetensförsörjningen inom sjukvården. Samtidigt behöver vi också mer brådskande åtgärder för att lösa bristen på kvalificerad vårdpersonal.

En viktig steg för att lösa bristen på kvalificerad personal inom vården är att kapa köerna för utländska sjuksköterskor. Sverige tar emot ett stort antal flyktingar från Syrien och andra länder. Många av dem har en medicinsk utbildning från sitt hemland. Samtidigt visar statistik från Riksrevisionen att det igenomsnitt tar 4,8 år för en utomeuropeisk sjuksköterska att gå från ankomsthallen på Arlanda till att få lov att börja arbeta som sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus. Förra året var det bara 320 utomeuropeiska sjuksköterskor som fick en svensk legitimation. Läs hela inlägget här »

Annonser