Arkiv för kategori: Sara Dicksen

En dag i vårdens kläder!

Under veckan fick Sara och Katarina följa med en barnmorska och hennes kollegor i deras arbete på USÖ. Det är en fantastisk erfarenhet när politiker får gå med, det underlättar det politiska arbetet när politiker vet hur verksamheters dagliga arbete ser ut.

Sara fick se ett kejsarsnitt och Katarina fick se en liten flicka komma till världen! Förutom mer kunskaper fick våra politiker även ta del av otroliga upplevelser som vårdens medarbetare utför dagligen!

Stort tack till USÖ:s kvinnoklinik som tagit sig tid, vi ser framemot ett återbesök i framtiden!

Annonser

Interpellation till Marie-Louise (S)