– 30-timmars arbetsvecka skulle slå mycket hårt mot sjukvården i Örebro län. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Landstinget med anledning av en rapport han presenterar idag. 1,1 miljarder mindre i skatt till Landstinget samtidigt som kostnaderna för sjukvården skulle öka med miljardbelopp. Det förutsätter dessutom att det skulle gå att hitta de ytterligare 250 läkare som skulle behövas, bara för sjukvården i Örebrolandstinget.

– Trots att Sverige behöver fler som arbetar så går tre av fyra vänsterpartier till val på att vi ska arbeta mindre. (Mp)s, (V)s och (Fi)s krav på arbetstidsförkortning, med bibehållen lön, riskerar utsätta Sverige för ett jobbexperiment som drabbar välfärden och sjukvården.

– En arbetstidsförkortning slår mot sjukvården på tre olika sätt.

  1. Skatteinbetalningarna till Landstinget minskar. Ett minskat antal arbetstimmar minskar produktionen av varor och tjänster och därmed underlaget för inkomstskatt. 30-timmarsvecka innebär ca 1,1 miljarder i mindre skatt till Örebrolandstinget.
  2. Sjukvården måste ersätta bortfallet av arbetade timmar. Fler måste anställas eller vård köpas. Det blir en ökad kostnad för att producera exakt samma verksamhet som innan kortad arbetsvecka. För sjukvården är värdet av bortfallet ca 900 miljoner och för landstingets övriga verksamhet 400-600 miljoner kronor.
  3. Vem ska operera den sjuka? Det finns ingen kö av arbetslösa läkare eller sjuksköterskor som väntar på att rycka in och täcka behovet av 250 läkare, 90 AT- och ST-läkare och drygt 900 sjuksköterskor. Och det tar tid att utbilda fler, ca 11 år för en färdig specialist-läkare.

– Sverige och Örebrolandstinget har inte råd med dyra vänsterexperiment. Ska socialdemokraternas misslyckande med att ge sjuka vård i tid kunna rättas till, behövs fler läkare i vården och inte färre, avslutar Ola Karlsson.

Annonser