Arkiv för månad: februari, 2014

En dag i vårdens kläder!

Under veckan fick Sara och Katarina följa med en barnmorska och hennes kollegor i deras arbete på USÖ. Det är en fantastisk erfarenhet när politiker får gå med, det underlättar det politiska arbetet när politiker vet hur verksamheters dagliga arbete ser ut.

Sara fick se ett kejsarsnitt och Katarina fick se en liten flicka komma till världen! Förutom mer kunskaper fick våra politiker även ta del av otroliga upplevelser som vårdens medarbetare utför dagligen!

Stort tack till USÖ:s kvinnoklinik som tagit sig tid, vi ser framemot ett återbesök i framtiden!

Annonser

Enad och stark Alliansen!

I Alliansen är vi sams och stöttar varandra, vi vet att det är det bästa sättet att arbeta för en bättre sjukvård, när vi ägnar tid och kraft åt att se till att sjuka får vård i tid TILLSAMMANS.

Mycket brister i arbetet när man inte kan hålla sams, arbetet blir inte gjort och patienter får inte bättre sjukvård.

Alliansen på turné!

Första stoppet går till Lindesberg, kom och prata sjukvård med oss!

Motion: Utveckling av Örebros flygplats

Motion

Örebro den 6 februari 2014

Örebro flygplats är viktig för vår region. Den underlättar för företagen att nå kunder, leverantörer och partners över hela världen. Flygplatsen gör det möjligt att snabbt leverera varor och för internationella företag att snabbare nå dotterbolag här i länet och regionen. Flygplatsen gör det också lättare för våra medborgare att snabbt och enkelt nå ett stort antal turist-mål. Örebro flygplats ägs av Landstinget, Örebro, Karlskoga och Kumla kommuner tillsammans.

För att flygplatsen ska fortsätta utvecklas måste den vara konkurrenskraftig både vad gäller service och kostnader.
Nu planeras en utbyggnad av banan för att göra det möjligt för riktigt stora fraktflygplan att starta. I samband med detta behöver flygledar-verksamheten förbättras. Det sägs att det behöver byggas ett nytt, högre flygledartorn, vilket skulle kräva stora investeringar.

Det utvecklas nu nya och andra tekniska lösningar. Örnsköldsviks flygplats flygleds nu via ett fjärrstyrt flygledartorn där personalen sitter i en kontorslokal i Sundsvall. Flygplatsen övervakas via kameror och sensorer vilka ger bättre överblick och kontroll än vanlig teknik, se bilagd artikel i SvD.

Allt bygger på ett nytt system som Saabs tekniker utvecklat ihop med LFV, det verk som svarar för flygtrafikledningen i Sverige. Principen för systemet är rätt enkel. I stället för att ha ett vanligt flygledartorn sätter man upp ett kameratorn. Från tornet har kamerorna full täckning över flygplatsen och sedan förs bilderna via ett datanät över till flygledarna som kan sitta nästan var som helst.

Tekniken ger möjlighet att sänka kostnaderna för flygledartjänster.
Landstinget borde därför via sitt ägande i flygplatsen, pröva möjligheterna att genom denna nya tekniska lösning, sänka kostnaderna och öka säkerheten vid länets flygplats.

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta

– Att via landstingets ägande i Örebro läns flygplats utreda möjligheterna att med hjälp av ny teknik sänka kostnaderna och höja säkerheten för flygledartjänster.

Ola Karlsson (M)

Svante Gyrulf (M)