Arkiv för månad: februari, 2012

Den är känd för sin kvalitet och tillgänglighet. Den erbjuder patienterna möjlighet till besök utan tidsbeställning men också möjlighet till tidsbeställning via telefon och Internet, samt kvällsöppet några gånger i veckan, för att ökar patienternas valmöjlighet.

Den har ett bra samarbete med sjukhusen. Specialister, bland annat geriatriker, kommer till vårdcentralen för att öka vårdens tillgänglighet.

Personalen känner sig delaktig och har möjlighet att påverka och planera arbetsdagen.

Hanne Alvner (M)

2:e vice ordförande  i Nämnden för Primär- och Folktandvård

Annonser

Häromdagen hade vi möte i den moderata landstingsgruppen. Mikael Rizell, överläkare och geriatriker, berättade om hur vården av de mest sjuka äldre fungerar, eller snarare vilka brister den har. Han redovisade  uppgifter från en alldeles färsk SKL-rapport, Bättre liv för sjuka äldre,http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40141_1.pdf  Den visar att vården av de mest sjuka äldre måste förbättras och att det behövs tidiga insatser. Då kan akutbesök och inläggningar på sjukhus i många fall undvikas. De många frågorna och inläggen visade ett stort intresse. 

Det är inte bara köerna till vården som behöver kortas i vårt (S)-styrda landsting.

Häromdagen hade vi möte i den moderata landstingsgruppen. Mikael Rizell, överläkare och geriatriker, berättade om hur vården av de mest sjuka äldre fungerar, eller snarare vilka brister den har. Han redovisade  uppgifter från en alldeles färsk SKL-rapport, Bättre liv för sjuka äldre,http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40141_1.pdf  Den visar att vården av de mest sjuka äldre måste förbättras och att det behövs tidiga insatser. Då kan akutbesök och inläggningar på sjukhus i många fall undvikas. De många frågorna och inläggen visade ett stort intresse. 

Det är inte bara köerna till vården som behöver kortas i vårt (S)-styrda landsting.

För en tid sedan kom sammanställningen för uppnådda resultat 2011 i Kömiljarden.

Det är nedslående läsning i synnerhet för alla patienter som köar till behandling eller operation i Örebro läns landsting. Vårt landsting är sämst i Sverige och Örebro läns landsting fick mindre än 3 miljoner av den totala kakan. En summa som med bättre prioriteringar från den socialdemokratiska majoriteten kunde ha varit 30 miljoner kronor. För 30 miljoner hade landstinget kunnat erbjuda ännu fler patienter behandling eller operation i rimlig tid.

I majoritetens budget för 2012 framgår det tydligt att de styrande inte har någon tilltro till personalen i landstingets verksamheter, då men helt enkelt valt att inte räkna med några pengar från kömiljarden.

En budget ska visa vilka förväntningar som finns på verksamheterna under budgetåret och majoriteten har alltså budgeterat helt i linje med vad man tror; nämligen att verksamheterna inte heller under 2012 klarar att hantera köerna och vårdbehovet i landstinget.

Av 20 landsting fick 6 stycken mer än 51 miljoner vardera. En av de som fick mest pengar var Hallands läns landsting med 178 miljoner. Gemensamt för de 6 landsting som fick mest pengar är att de alla avskaffat remisstvånget.  De klarar alltså att låta patienten söka vård utan remiss och erbjuder även behandling och operation inom kömiljardens tidsgräns om 60 dagar.

Med långa köer och bristande telefontillgänglighet ökar också trycket på våra akutmottagningar.

Alliansen i Örebro läns landsting har stor tilltro till personalen i verksamheterna. Vår budget är en prognos över de förväntningar vi har på landstingets verksamheter under 2012. Därför har vi budgeterat med ersättning från kömiljarden. Vi satsar även 10 miljoner riktade att jobba bort köerna, så att vi kan komma vidare och börja se framåt.

Vi tror att personalen mår bättre av att slippa mötas av frustrerade patienter som ringer och frågar om när de står på tur i kön. Arbetsglädjen växer om man har möjlighet att se framåt och det är lättare att se möjligheterna om man slipper en ryggsäck i form av operationsköer och långa väntelistor.

Vi i Alliansen vill vrida klockan rätt, så att vi är i tid och att våra patienter i Örebro läns landsting får vård i rätt tid.

Hanne Alvner (M)                                                                Svante Gyrulf (M)

Örebro läns landsting

Nora den 16 februari 2012

Till: Landstingsfullmäktige

Interpellation till Marie-Louise Forsberg – Fransson, landstingsstyrelsens ordförande

Vi moderater har fått indikationer från medborgarna om att flera unga patienter i folktandvården känt sig pressade att skriva på avtal om premietandvård. Informationen ska ha varit ensidig och alternativ eller konsekvenser ska inte ha redovisats ordentligt. Patienten ska heller inte ha fått tid att överväga alternativen.

Trots att de unga patienterna inte känt behov av premietandvård och att det sannolikt blir dyrare för dem har de känt sig pressade att teckna avtal.

Jag anser att premietandvård är ett bra system men det ska inte tvingas på patienter, utan erbjudas som en möjlighet tillsammans med en bra information om vad systemet innebär och vilka ekonomiska konsekvenser det får för patienten.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till ordförande för Hälso- och ekonomiutskottet och landstingsstyrelsen:

1.  Hur säkerställer du att patienten får rätt information inför eventuellt tecknande av avtal om premietandvård?

2. Förekommer det eller har det förekommit någon form av premieringssystem för personal eller kliniker om de värvar patienter att teckna avtal om premietandvård inom Folktandvården i Örebro läns landsting?

 

Hanne Alvner

I dagens Allehanda kan vi läsa att (S) backar om duschpallarna.  Det är bra. I november drev de igenom att ta bort duschpallar ur hjälpmedelssortimentet. Vi alliansen sa nej till detta. Det hade varit bättre för de gamla och för de som jobbar med dem om (S), (V) och (MP) hade lyssnat på oss i alliansen redan då.

I dagens Allehanda kan vi läsa att (S) backar om duschpallarna.  Det är bra. I november drev de igenom att ta bort duschpallar ur hjälpmedelssortimentet. Vi alliansen sa nej till detta. Det hade varit bättre för de gamla och för de som jobbar med dem om (S), (V) och (MP) hade lyssnat på oss i alliansen redan då.

Resultaten av kömiljarden kom häromdagen och visar att Örebro läns landsting får minst av alla landsting i landet. Kömiljarden är alliansregeringens extrapengar för att stimulera korta köer till vården och går till de landsting som klarar kraven på tid till besök och behandling. (S)-styrda Örebro fick knappt 3 miljoner av totalt en miljard. Alliansstyrda Halland som är knappt 10 % större än Örebro fick 178 miljoner. Bara 3 miljoner till Örebro är ett kvitto på mis(s)lyckande.

De som drabbas är alla de som får vänta länge i köerna för att få träffa läkare och få behandling. Det här är resultatet av ett (S)-styre som inte tar problemen på allvar.

Grattis till alla sjuka i Halland som får vård snabbare, men det är trist för de sjuka i Örebro som får vänta länge i köerna.

I vår alliansbudget för Örebro ville vi satsa 10 miljoner extra för att korta köerna och nå kömiljardens krav. (S), (V) och (Mp) röstade förstås nej.