Arkiv för månad: juni, 2013

Tebladet: Vad ska ÖLL göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga?

Annonser

–         Besparingar och begräsningar på utbildningssatsningar för landstingets medarbetare är fel väg att gå.  Sjukvården står inför tuffa utmaningar i framtiden, idag väntar redan 611 patienter över 90 dagar på behandling. Därför bör satsningar på landstingets medarbetare redan idag ske. Medarbetarna är landstingets viktigaste resurser och dem ska vi satsa på, anser Lennart Carlsson, moderat ledamot i landstingsfullmäktige.

– Landstingets delårsrapport är en intressant läsning, det står att landstinget bör satsa på utbildning av personal samtidigt som S-ledningen vill spara på kompetensutveckling och personal, säger Lennart Carlsson.

Landstingsfullmäktige tisdagen den 4 juni

Under LF igår diskuterades delårsrapporten, avgifter för lån till ägda bolag och borgen, vårförmåner till personer som vistas i Sverige utan tillstånd och bland annat den nya politiska organisationen. 

Hanne ställde en interpellation om hyrläkaresituationen:

Situationen med hyrläkare i Örebro läns landsting är ohållbar. I dagsläget saknas ca 40 fast anställda läkare i primärvården. Detta leder till bristande kontinuitet i vården. Tryggheten och förtroendet för vården försvinner när patienten inte får träffa samma läkare vid sina besök. Det är ett resursslöseri med läkarens kompetens som drabbar enskilda patienter. Många väljer att arbeta som hyrläkare idag för att man vill ägna sig åt det man utbildat sig till, nämligen att ta hand om sjuka människor.

– I Örebro läns landsting behövs idag strategier för att säkerställa kontinuiteten för våra patienter inom primärvården. Jag anser att vi måste arbeta mer med att Örebro läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare, detta för distriktsläkare ska välja en fast anställning framför ett hyrläkaruppdraget i vårt län, säger Hanne Alvner, moderat oppositionsråd.