Arkiv för kategori: Pressmeddelanden

Moderaterna i landstingets fyra förstanamn spikade!

Det viktigaste är att garantera att sjuka kan få vård i tid, säger Ola Karlsson, oppositionsråd och toppnamn på västra listan. I dag är det allt för många sjuka i vårt län som får vänta allt för länge på besök och nödvändig behandling.
–För att klara det krävs skarpa åtgärder. Vi vill anställa fler läkare, Vi vill frigöra tid, så att läkare och sköterskor kan ägna sin tid åt att möta patienter, och inte måste ägna sig åt byråkrati och administration och vi vill ha bättre IT- och stödsystem så att vi underlättar arbetet för vårdens duktiga medarbetare.
–Under dagens socialdemokratiska ledning växer köerna även till psykiatrin. Det är ett stort misslyckande. Även den som har ont i själen måste kunna få vård i tid.

–Nytänk behövs på vårdcentralerna, vi måste göra det mera attraktivt att arbeta med första linjens sjukvård, säger Hanne Alvner, oppositionsråd och toppnamn i norra länet.
–Lyssna till vårdens medarbetare, de har idéerna som kan förändra den vårdcentral de arbetar på, för att uppnå såväl bättre trivsel som bättre vård för patienterna.
–Vi måste se över regelverken och göra det möjligt att öppna eget i också i vårt län, något socialdemokraterna kraftigt motarbetar. Kvalitet är det viktiga, inte vem som står för vården.

–Jag vill förbättra vården för de äldre. Det är extra viktigt när vi blir fler och fler äldre i vårt län, säger Calill Ohlson moderat toppnamn i södra länsdelen.
–Ge de äldre en egen telefonlinje att ringa till som är öppen mellan kl. 8.00 och 18.00 där de kan framföra sina problem. Inför vårdcoacher på sjukhusen för att hjälpa de mest sjuka äldre. Det fungerar i Stockholm, ger bättre livskvalitet, ökar tryggheten och ger bättre sjukvård.
–Jag vill samordna privat och landstingssjukvård för att nå fram till fler berörda. Privatläkare motarbetas i vårt län. Jag vet inte varför socialdemokraterna säger nej. Det borde vara självklart att lära av goda exempel i alliansstyrda landsting.

–Det är helt nödvändigt att utveckla USÖ, säger Katarina Tolgfors, toppkandidat på Örebrolistan. Universitetssjukhuset är motorn i länets sjukvård. USÖ behöver sälja mer högspecialiserad vård både för att klara kompetensen och för att locka de riktigt duktiga nya medarbetarna till vården.
–Jag är orolig över att socialdemokraterna drar ner investeringarna i ny medicinsk teknik så mycket. Ska USÖ ligga i utvecklingens framkant, vilket är nödvändigt för ett universitetssjukhus, är investeringar i ny medicinsk teknik mycket viktigare än (S)s satsningar på vindkraft.

Annonser

Det finns ingen röd tråd i den rödgrönastyrningen!

Under landstingsstyrelsen den 4:e mars diskuterades bland annat Den röda tråden, en revisionsrapport (granskning) av hur landstingsfullmäktiges mål når klinikernas verksamhetsplan. Granskning visar att det fullmäktiges (S, V och MP) mål är alldeles för många och otydliga.

Se pressmeddelande från Alliansen nedan och NA:s ledares kommentar angående detta.

Lyssna på revisionen – och gör som de föreslår. Det säger Alliansens oppositionsråd i en kommentar till dagens beslut i Landstingsstyrelsen om revisionens rapport Den röda tråden.

Revisionsrapporten heter Den röda tråden och handlar om granskning av Landstingets målstyrning. En enig revision, under ledning av en socialdemokratisk ordförande, pekar på mycket stora och grava  brister i (S), (V) och (Mp)s målstyrning av Örebro läns landsting. ”Det saknas beslut som konkretiserar målen och som anger vem eller vilka som har ansvaret för att målen blir genomförda.”

I stället för att klaga på den eniga revisionen borde majoriteten lyssna och lära. Är målen otydliga och oklara och det inte anges vilka som har ansvaret blir det svårt att uppfatta och nå målen.

Majoritetens kritik mot att politiken inte fått delta i granskningen är obegriplig. Granskningen handlar inte om politiken förstår sina egna mål utan om verksamheterna får målen och ges möjlighet att förstå dem.

När man anger 4 olika mål för tillgänglighet till specialistvård: 90-90, 60-60, vårdgarantin samt; att det ska bli bättre vård i tid, är det uppenbart att det blir svårt att tolka vilket mål som gäller. (siffrorna anger max dagars väntan till besök hos specialistläkare respektive operation/behandling)

Landstinget måste nu få en bättre styrmodell, med färre och tydliga mål, så att det blir möjligt för verksamheterna att läsa ut och följa målen. Det måste också bli tydligt vem som ansvarar för att de olika målen nås. Då blir det bättre möjligheter för sjuka att få vård i tid.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Karlsson (m)​ 073-831 31 15
Hanne Alvner (m)​ 070-485 49 15
Anna Ågerfalk (fp)​ 073-077 77 11
Ewa Sundkvist (kd) ​070-598 02 80
Torbjörn Ahlin (c)​ 073-842 74 54

Pressmeddelande

Örebro den 6 september 2013

– 105 extra miljoner till vårt landsting är ett bra kvitto på allianspolitik, det säger moderata landstingsrådet Ola Karlsson, i en kommentar till AFAs beslut om återbetalning.

Det är ett bra besked för vårt landsting att vi även i år får vi tillbaks AFA-pengar. Det handlar för Örebro landstings del om 105 miljoner kronor extra som kan täcka en del av det hål som ökande pensionsskuld innebär. Samtidigt kommer signaler om att vi även får tillbaks ca 50 miljoner kronor nästa år. Det är samtidigt ett bra kvitto på att Alliansregeringens politik fungerar när kostnaderna för sjuktalen minskar.

– Extra pengar kommer väl till pass när vi har en politisk ledning (S) som tappat grepp om landstingets ekonomi och hotar med skattehöjning, avslutar Ola Karlsson.

 

Fakta:

105 miljoner är pengar som tidigare (2005-2006) betalats in till AFA som premier för avtalsförsäkringar, där kostnaderna nu är mindre än beräknat.

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Pressmeddelande 

Örebro 2013-09-03

Periodrapporten från juli 2013 som presenterades på landstingsstyrelsen visar att kömiljardens mål inte uppfylls i Örebro läns landsting, samtidigt som vården är dyrare är i länet.

– Att vården kostar mer i vårt län, samtidigt som köerna till vården är längre. Det gör att vårt landsting går miste om många miljoner i ekonomiska medel från kömiljarden, vilket är bekymmersamt, säger Ola Karlsson moderat oppositionsråd.

– Länets hälso- och sjukvård behöver en ny struktur och ledning. De resultat som visades på landstingsstyrelsen är inte acceptabla, menar Karlsson. De visar att sjukvården här är 166 M kr dyrare än medelvärdet i landet. Samtidigt är köerna och tillgängligheten sämre. Det är tydligt att de styrande socialdemokraterna tappat greppet om landstingets ekonomi och vårdköer. Statsbidragen till landstinget har ökat. Samtidigt skyller S-ledningen sitt misslyckande på Alliansregeringen fast det är de själva som har ansvaret, avslutar Karlsson.

– Blodomloppet är ett trevligt motionslopp, det är öppet för alla och det är också viktigt att politiker, precis som alla andra grupper att hålla igång med olika former av motion, säger Hanne Alvner landstingsråd (M).

För sjunde året i rad deltar Moderaterna från Örebro läns landsting i Blodomloppet, tillsammans med medarbetare från kommun, landsting, universitet och privata näringslivet i Örebro län och angränsande län. Blodomloppet 2013 firar 20-årsjubileum och har även slagit nytt deltagarrekord med 4579 styckena anmälda.

–         Besparingar och begräsningar på utbildningssatsningar för landstingets medarbetare är fel väg att gå.  Sjukvården står inför tuffa utmaningar i framtiden, idag väntar redan 611 patienter över 90 dagar på behandling. Därför bör satsningar på landstingets medarbetare redan idag ske. Medarbetarna är landstingets viktigaste resurser och dem ska vi satsa på, anser Lennart Carlsson, moderat ledamot i landstingsfullmäktige.

– Landstingets delårsrapport är en intressant läsning, det står att landstinget bör satsa på utbildning av personal samtidigt som S-ledningen vill spara på kompetensutveckling och personal, säger Lennart Carlsson.

Svar till Catrin Steen (MP)

Heja vår kollega Anna (FP)!

M-strategier inom sjukvården!

Radio Örebro är också med på bollen!