Hanne Alvner (M), ledamot i landstingsfullmäktige, vill att alla landstingspolitiker ska få läsplattor.
– Genom att introducera läsplattor istället för pappershandlingar skulle landstinget kunna minska negativ miljöpåverkan, anser hon.

Hanne Alvner från Nora har lämnat in sitt förslag som en motion till landstingsfullmäktige.
– Örebro läns landsting ska sträva efter att minska negativ miljöpåverkan i alla avseenden, och läsplattor istället för pappershandlingar skulle vara ett steg i rätt riktning, säger hon i ett pressmeddelande.

Kan spara porto
– Genom att introducera läsplattor istället för pappershandlingar skulle landstinget kunna minska negativ miljöpåverkan till följd av pappersanvändning samtidigt som pengar kan sparas in på bland annat papper, kuvert och porto, säger hon.
Systemet infört på andra håll
I Bengtsfors i Dalsland använder kommunen sedan höstas en Ipad-app för distribuera politiska handlingar.
Även i Halmstad har 30 politiker fått en Ipad för att läsa handlingar.(NA)

Annonser