”Orimligt att sätta en prislapp på ålder”

Politikerna säger ja till dyra ingrepp på äldre. Klarar kroppen av operationen är det grönt ljus. Så ser landstingets riktlinjer ut nu. I framtiden kommer frågan om vart vårdens pengar ska gå att bli brännande. 

– En övre prislapp kopplad till ålder vore inte etiskt rimligt, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).
Den medicinska utvecklingen går allt snabbare. 93-åriga Alice Höglund som fått ny hjärtklaff är bara ett exempel på fall som få kunde drömma om för 10 år sedan.
Men med framstegen följer också kostnader. En del nya läkemedel och operationsmetoder är dyra.

De riktlinjer som finns inom Örebro läns landsting följer Socialstyrelsens, det vill säga: den biologiska åldern ska avgöra. Klarar kroppen ingreppet är det klartecken för operation.
– Nu har vi skonsammare narkosmetoder som gör att om man är 90 år fyllda och behöver en ny höftled så kan man få det. Det här är ofta också samhällsbesparande, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.
– Det här innebär inte att alla har rätt till allt. En etisk prioriteringsdiskussion finns ändå inom all vård- och omsorg. Kostnad gentemot nytta måste vägas mot varandra.

Hur menar du då?
– Det kan till exempel gälla en väldigt dyr medicin som ger tveksam nytta, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.
Oppositionsledaren i landstinget Ola Karlsson (M) är ense med sin politiska motståndare i den här frågan:
– All ny teknik är dyr i början. Man måste tillåta utvecklingen av den medicinska tekniken, den kan skapa väldigt mycket bättre hälsa. En dyr operationen kan ge väldigt goda effekter, säger han och fortsätter:
– Den medicinska professionen måste avgöra de flesta av de här frågorna, hur dyra behandlingar vi kan ha ska vägas mot den medicinska nytta.
– Som politiker har jag svårt att ha ett bra svar där, men det jag kan ha är en positiv syn på teknikutvecklingen och de möjligheter den medför.

Han tillägger:
– Alla kommer vi förr eller senare att dö, och när man kommit i den situationen att medicinsk behandling inte hjälper – då handlar det mer om att lindra.
Per Carlsson, prioriteringsexpert och professor vid Linköpings universitet, menar att frågorna om vart vårdens pengar ska gå kommer att bli brännande i framtiden eftersom allt fler blir riktigt gamla och den tekniska utvecklingen inom medicinen går allt snabbare.
– Politikerna behöver samarbeta med vårdpersonalen för att kunna ta ställning på ett systematiskt sätt, menar han och fortsätter:
– Läkarna behöver stöd från politiken. Ställningstagandena behöver vara gemensamma för att bevara vården så rättvis som möjligt. Då måste politikerna vara beredda att tala om specifika situationer.

 

(NA)

Annonser