Nora den 11 april 2012

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion

Långa väntetider och köer är ett konstant problem i Örebro läns landsting, vilket inte är acceptabelt. Vården ska vara tillgänglig för länets alla patienter och arbetet för ökad tillgänglighet och köfri sjukvård måste fortsätta. Det är därför viktigt med nytänkande och tillämpning av nya arbetsmetoder.

I dag är patienten i första hand hänvisad till allmänspecialister och distriktsläkare i primärvården, som i sin tur måste skriva en remiss till specialistsjukvården då de bedömer att patienten är i behov at specialistsjukvård. Genom att låta specialistläkare från länets tre sjukhus tjänstgöra regelbundet på länets vårdcentraler kan tillgängligheten förbättras då läkaren istället finns nära patienten, samtidigt som administrativt arbete rörande remisshanteringen kan undvikas(, så länge Örebro läns landsting väljer att ha kvar remisstvånget till specialistsjukvården.)

All specialistvård kan givetvis inte utföras på vårdcentralerna, men väl en första konsultation och också en del efterkontroller.

Också ur miljöaspekt är det rimligt, då många patienter åker långt för att komma till något av länets sjukhus.

Med anledning av detta föreslår jag

att

Örebro läns landsting utreder möjligheten att låta patienter träffa specialistläkare på sin vårdcentral.

 

Hanne Alvner

Annonser