Arkiv för kategori: News

Ola Karlsson moderat landstingsråd, uppmärksammas idag i media (Kuriren, NA, P4 Örebro) då Tebladet, landstingets egna tidning, brustit i sin rapportering av budgeten. Endast majoritetens budget har presenteras och inte en rad om oppositionens budget finns med som kommentar.

– Det finns ingen anledning för landstinget att ge ut en politisk pamflett på skattebetalarnas bekostnad. Om en tidning ges ut bör den antingen enbart ge verksamhetsinformation eller också spegla det demokratiska arbetet ur mer än en snäv partivinkel. Därför ställer jag en interpellation, skriftlig fråga till landstingsordförande Marie Louise Forsberg Fransson, säger Karlsson.

______________________________________________________

Interpellation

Från Tebladet till (S)-bladet

Landstinget ger ut en tidning, Tebladet, som ska ge information om landstingets verksamhet. Vissa nummer vänder sig till enbart anställda och andra nummer även till allmänheten. Tidigare har tidningen sagt sig vara en ”..fri, partipolitiskt och fackligt neutral tidning.”

Tebladet ger bra information om aktuella sjukvårdsfrågor och andra frågor kopplade till landstingets verksamheter.

Men när det gäller redovisningen av landstingets politiska verksamhet har Tebladet mer och mer övergått till att bli majoritetens megafon. I det senaste numret redovisas enbart majoritetens förslag till budget, om oppositionens budgetförslag nämns ingenting. Det känns som ett mer korrekt namn på tidningen skulle vara (S)-bladet. Man kan fråga sig om det beror på att det nu är mindre än ett år fram till nästa val och eventuella krav på objektivitet och opartiskhet då får stryka på foten.

Det finns, enligt min uppfattning, ingen anledning för landstinget att ge ut en politisk pamflett på skattebetalarnas bekostnad. Om en tidning ges ut bör den antingen enbart ge verksamhetsinformation eller också spegla det demokratiska arbetet ur mer än en snäv partivinkel.

Jag vill därför ställa följande fråga

– Vilka åtgärder avser du vidta för att se till att Tebladet i fortsättningen ger en bred spegling av det demokratiska arbetet och inte fortsätter vara en maktens megafon?

Annonser

Glöm inte att anmäla er till provvalet, sista anmälningsdatum är 15 augusti. Vi moderater söker ständigt efter engagerade människor som brinner för ansvar och förnyelse!

För mer information, gå in på:

http://www.moderat.se/nyhetsartikel/provval

Landstinget ansvarar främst för frågor inom sjukvården och kollektivtrafiken i Örebro län, dessa stora områdena diskuteras i särskilda nämnder och utskott. Det finns företrädare från alla partier i respektive nämnder och utskott, besluten fattas främst i landstingsfullmäktige. Finns det någon särskild sakfråga du brinner för? Kanske skulle någon av de nämnder i landstinget vara något för dig?

  • Nämnden för primärvård och folktandvård
  • Nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
  • Nämnden för somatisk specialistsjukvård
  • Nämnden för folkhälsa
  • Nämnden för forskning
  • Nämnden för trafik, miljö och service
  • Nämnden för tillväxt, kultur och bildning
  • Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

För dig som vill engagera dig mer i Moderaterna eller enbart är nyfiken, hör av dig till vår politiska sekreterare Susan Vo Nguyen antingen via mail susan.vo.nguyen@moderat.se eller på telefonnummer 019-6027452.

Vi ser framemot att höra ifrån dig!

…i antalet antagna!

Vi Moderater i landstinget önskar de nya studenterna Välkomna till Örebro!

Bild