Ola Karlsson. Oppositionsråd för moderaterna i Örebro läns landsting sedan årsskiftet. Sambo med Inger och vi har en gemensam dotter Ylva som är 10 år, samt Ingers äldre barn Klas, Martin och Elly. Vi bor på gården Stockforsen norr om Karlskoga där vi bedriver skogsbruk. Jakt och trädgård är viktiga intressen.

Åren 1993-2002 satt jag i riksdagen, och jobbade där främst med energifrågor och mediefrågor. Under 2003-2010 arbetade jag som oppositionsråd i Karlskoga kommun.

Jag anser att det måste bli ordning och reda i ekonomin!  Mitt huvudfokus är ”utan ordning och reda blir det rost och röta i verksamheten” vilket visat sig vara sant då lokaler och fastigheter idag rivs eller stängs på grund av eftersatt underhåll. Landstingets administration och organisation måste anpassas till verkligheten för att frigöra pengar till personal, underhåll och framtida satsning – utan skattehöjning. Vi måste våga släppa in andra aktörer för att driva delar av verksamheten i landstinget.

Följ mig i mitt arbete på facebook och blogg!

 

Hanne Alvner. Oppositionsråd i Örebro läns landsting är även egenföretagare inom tandvården. Gift och har en vuxen dotter.

Mitt fokus i landstinget är att få bort vårdköerna. Sedan måste vi satsa på kvalité i vården för våra äldre, detta genom ett bättre samarbete mellan kommun och landsting kan vi uppnå detta. Parallellt måste vi även satsa på barn och unga, alldeles för många mår dåligt idag och behöver stöd för att komma vidare i livet. Nytänkande på alla områden i vården, flera privata vårdgivare behövs så att människor kan välja. Låt småföretagare, gärna kvinnor utveckla sin kreativitet och skapa alternativ till de stora vårdenheterna.

Du hittar mig även på facebook!

Annonser