Nya liv till världen, botade sjukdomar och bättre livskvalitet är några av de viktigaste resultaten av Örebrolandstingets verksamheter 2013.

Sjukvårdens många duktiga medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att dygnet runt erbjuda en sjukvård av världsklass. Fler sjukdomar kan botas eller behandlas, nya behandlingsformer utvecklas och nya mediciner finns tillgängliga i vården.
När vi i dag i landstingsfullmäktige tar beslut om årsredovisningen för 2013 finns det därför mycket att glädjas åt. Med Allians-regeringen har också sjukvården fått rejält mer resurser än när (S) styrde landet. 2013 fick vårt landsting knappt en halv miljard kronor mer i statsbidrag än år 2006. Och skatteintäkterna till landstinget har därutöver ökat med drygt 1 150 miljoner kronor under samma tid. Genom att fler arbetar, en av Alliansens medvetna satsningar, har resurserna till sjukvården ökat.
Men det saknas inte utmaningar och brister i vårt S-styrda landsting. Varför ska den som är sjuk i vårt län behöva vänta längre på vård än sjuka i andra län? S-styret har tappat greppet om köerna till vården som blivit allt längre under året. Det har blivit nästan dubbelt så många sjuka som väntat mer än 90 dagar till läkarbesök i specialistvården under 2013, från 629 till 1 254 patienter.
Antalet sjuka som väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling har ökat från 521 till 1 121 patienter. Det är ett stort misslyckande för (S) och priset betalas av de som får vänta för länge på vård. Vi i Alliansen anser att den som är sjuk ska ha rätt att få vård i tid. Allt för många patienter tvingas möta olika läkare vid varje besök på vårdcentralen. Några får inte ens träffa läkare fast de skulle behöva det. Det finns vårdcentraler i vårt län som helt saknar fasta läkare och flera är helt beroende av hyrläkare. Det leder till merarbete, informationsbrister, riskerar både kvalitet i behandlingen och att kroniker inte får den behandling de behöver.
Det leder också till att patienter får vänta onödigt länge på läkarbesök. Kostnaderna för hyrläkare är dessutom fortsatt höga. Enbart primärvården betalade 44 miljoner förra året för hyrläkare. Många av vårdens medarbetare tvingas lägga allt för stor del av sin tid på administration och byråkrati i stället för till möte och arbete med patienter. Många medarbetare klagar över vårdens IT- och stödsystem, krångliga och tidsödande inloggningar, kvävande pappersarbete och krav på att samma uppgifter måste skrivas in på flera ställen.

Det som är landstingets allra viktigaste uppdrag är sjukvården. Då är det extra viktigt att de uppsatta målen klaras inom området ”God och patientsäker vård”. I årsredovisningen för 2013 kan vi läsa att av åtta mål inom området är det bara ett! mål som uppnås. Och det målet handlar om att etablera en mätmetod.
Då har ändå (S) ändrat målen, så att de ska bli lättare att nå. 2012 skulle man klara vårdgarantins tidskrav, 2013 räckte det med att bli bättre än 2012 års resultat. Men inte ens det klarade S-styret.
Det finns dockett område där man kan känna glädje att S-styret inte klarade budgeten. Det av majoriteten beslutade bygget av vindkraftverk för 32 miljoner kronor hanns inte med. Då kan vi i stället lägga delar av de pengarna på investeringar i ny medicinsk teknik på USÖ. Det är betydligt viktigare för länets sjukvård. Bokslutet ger ett tydligt besked. Det behövs ny politisk ledning i Örebro läns landsting.

Debattartikel av Ola Karlsson, oppositionsråd. Publicerad i Nerikes Allehanda 6 maj 2014

Annonser