Arkiv för månad: oktober, 2011

Det är både pinsamt och visar brist på ledarskap när (S) väljer att blunda för fakta. I stället skyller de landstingets problem på alliansregeringen. Det kan vi konstatera efter dagens sammanträde med landstingsstyrelsen som bl a behandlade periodrapport januari-september.

Enligt (S) är huvudorsaken till det landstingets lägre ekonomiska resultat att staten minskat konjunkturstödet och statsbidragen för läkemedel. I verkligheten följer resultaten (S) egen budget, vilken är svag. De stora avvikelserna är att sjukvården pekar mot ett underskott om ca 100 mkr, vilket främst beror på ökade personalkostnader och minskade intäkter för såld vård. Det kan man knappast klandra regeringen för.

När (S) skyller på regeringen ger man dubbla och fel signaler till verksamheterna. Det skadar i stället möjligheterna att ta tag i landstingets långsiktiga utmaningar. Ska vi klara USÖs utveckling, med stora investeringar, och framtida pensioner krävs god kontroll på ekonomi, årliga ordentliga överskott och att man orkar ta tag i problem. När (S) inte ens vågar erkänna problemen är det bristande ledarskap.

Även inom vården finns det brister i resultaten. När det gäller vårdgarantin väntar fortfarande alltför många alltför länge på besök och behandling. 2471 länsbor har väntat mer än 90 dagar på besök och 1346 länsbor har väntat mer än 90 dagar på behandling eller operation. Kömiljardens mål klaras inte heller. I stället för att fly från ansvaret och skylla på andra borde Marie-Louise Forsberg Fransson ta tag i de verkliga problemen, svag ekonomi och alltför långa vårdköer.

Annonser

Nu  har jag läst, hört och sett spaltmeter om Juholts bostadsbidrag. Nu förstår jag bättre varför (S) vill höja skatterna så att de räcker till generösa bidrags-system.

Landstinget i Örebro förlorar stora pengar om Juholt och (S) skulle bestämma över statens budget. De föreslår att det ska bli många miljarder dyrare att anställa unga, genom att höja arbetsgivaravgiften kraftigt för de som är yngre än 26 år. För vårat landsting skulle det innebära ökade kostnader med drygt 20 miljoner kronor varje år eller också färre händer i vården. Marie-Louise Forsberg-Fransson anklagar ofta den borgerliga regeringen för att inte höja statsbidragen till landstingen. Nu, när Juholt visar vad som verkligen gäller i (S)-förslagen på riksnivå ser vi hur tomma och innehållslösa Marie-Louise utspel är. (S)-politiken på riksplanet innebär högre kostnader för landstingen, inte höjda generella statsidrag.