Över sju miljarder kronor – så mycket kostar det att driva landstinget. I dag klubbas sjukvårdens budget för 2013. En avgörande skillnad mellan de två politiska blocken är synen på patientavgifter.

Landstinget i Örebro län driver bland annat tre sjukhus, 26 vårdcentraler och flera tandvårdskliniker. I dag beslutar politikerna hur pengarna ska fördelas nästa år. På fullmäktigemötet ska politikerna också peka ut riktningen för landstinget ett par år framåt.

Sammanfaller ofta

När NA ber ledarna för de två stora politiska blocken att lyfta fram vad de anser är deras budgetars bästa inslag sammanfaller satsningarna många gånger.

Båda blocken vill få bort köerna i vården, ge bättre vård till de äldre patienterna, och satsa på en stabil ekonomi.

Men skillnader finns. En stor sådan ligger i synen på de avgifter patienterna själva betalar för att få vård. Majoritetsledaren Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) lovar inga höjda avgifter.

– Nej, det blir inte några höjningar. Vi ligger bland de lägsta om man jämför oss med andra landsting, och det vill vi fortsätta med, säger hon.

Vill införa nya regler

Majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill till och med införa nya regler för ett bidrag. Glasögonbidraget ska börja gälla till 16 års ålder.

Tidigare var bidragsgränsen sju års ålder.

Allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna tänker tvärtom. Därför föreslår oppositionen att återinföra en avgift och höjningar för en del andra avgifter.

Idag är vården gratis för barn och unga upp till 25 år. Det vill Alliansen ändra på och gå tillbaka till det som gällde tidigare.

– Vi tycker att det är rimligt att även unga vuxna betalar. Därför vill vi återinföra avgiften för patienter mellan 20 och 25 år, säger Ola Karlsson (M).

Egen budget

Alliansen vill också höja högkostnadsskyddet och patientavgifterna med 25 procent.

– Där tycker vi också att det är rimligt att vårt landsting ligger på samma nivå som resten av landet, säger Ola Karlsson.

Sverigedemokraterna lägger fram en egen budget. De är ett oppositionsparti, men ingår inte i Alliansens oppositionssamarbete.

(NA)

Annonser