Alla som jobbar för höjd skatt med (S)

Ola Karlsson skriver i Karlskoga kuriren om hur Alliansregering sänkt skatten och samtidigt ökat statsbidragen till kommuner och landsting.

Annonser