Nora den 12 april 2011

Till: Landstingsfullmäktige

Interpellation till Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande

I dokumentet ”Bestämmelser för politiska organ med mera inom Örebro läns landsting från och med 1 januari 2011” som fastställdes av landstingsfullmäktige i november förra året står det att nämnden för primärvård och folktandvård bland annat har till uppgift att ”se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser som ställs till nämndens förfogande”.

Trots detta har nämnden bara ekonomiska medel till den egna driften och de ekonomiska medel som tillfaller verksamheten delas ut på beslut av landstingsstyrelsen. Detta ger mycket otydliga signaler om nämndens egentliga ansvar. Man kan fråga sig på vilket nivå ansvaret ligger om ett allvarligt patientrelaterat misstag i skulle inträffa i vården.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande:

– Vem har det egentliga ansvaret för den primärvård respektive tandvård som drivs av Örebro läns landsting?

 

Hanne Alvner

Annonser