Arkiv för inlägg med taggen: hanne alvner

Det finns ingen röd tråd i den rödgrönastyrningen!

Under landstingsstyrelsen den 4:e mars diskuterades bland annat Den röda tråden, en revisionsrapport (granskning) av hur landstingsfullmäktiges mål når klinikernas verksamhetsplan. Granskning visar att det fullmäktiges (S, V och MP) mål är alldeles för många och otydliga.

Se pressmeddelande från Alliansen nedan och NA:s ledares kommentar angående detta.

Lyssna på revisionen – och gör som de föreslår. Det säger Alliansens oppositionsråd i en kommentar till dagens beslut i Landstingsstyrelsen om revisionens rapport Den röda tråden.

Revisionsrapporten heter Den röda tråden och handlar om granskning av Landstingets målstyrning. En enig revision, under ledning av en socialdemokratisk ordförande, pekar på mycket stora och grava  brister i (S), (V) och (Mp)s målstyrning av Örebro läns landsting. ”Det saknas beslut som konkretiserar målen och som anger vem eller vilka som har ansvaret för att målen blir genomförda.”

I stället för att klaga på den eniga revisionen borde majoriteten lyssna och lära. Är målen otydliga och oklara och det inte anges vilka som har ansvaret blir det svårt att uppfatta och nå målen.

Majoritetens kritik mot att politiken inte fått delta i granskningen är obegriplig. Granskningen handlar inte om politiken förstår sina egna mål utan om verksamheterna får målen och ges möjlighet att förstå dem.

När man anger 4 olika mål för tillgänglighet till specialistvård: 90-90, 60-60, vårdgarantin samt; att det ska bli bättre vård i tid, är det uppenbart att det blir svårt att tolka vilket mål som gäller. (siffrorna anger max dagars väntan till besök hos specialistläkare respektive operation/behandling)

Landstinget måste nu få en bättre styrmodell, med färre och tydliga mål, så att det blir möjligt för verksamheterna att läsa ut och följa målen. Det måste också bli tydligt vem som ansvarar för att de olika målen nås. Då blir det bättre möjligheter för sjuka att få vård i tid.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Karlsson (m)​ 073-831 31 15
Hanne Alvner (m)​ 070-485 49 15
Anna Ågerfalk (fp)​ 073-077 77 11
Ewa Sundkvist (kd) ​070-598 02 80
Torbjörn Ahlin (c)​ 073-842 74 54

Annonser

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Gör det möjligt för patienten att köpa frikort i förväg.

 

Vi ska underlätta för våra patienter i deras kontakter med sjukvården.

Från årsskiftet kan hallänningar som besöker vården ofta köpa frikort i förväg. Tanken är att förenkla för framför allt kroniker, exempelvis njursjuka, och andra som söker vården ofta.  

Patienten slipper köa vid kassan för att betala och få stämplar i högkostnadskortet. Man slipper också spara kvitton från tidigare besök.

Möjligheten att förköpa frikort för patienterna skulle också underlätta för medarbetarna i vården. Det skulle minska den administrativa bördan då mycket tid går åt till betalningar och stämpling av högkostnadskort.

Såväl landstinget Gävleborg som Västra Götalandsregionen har också infört förköp av frikort för sina patienter. Patienterna i Östergötland har haft denna möjlighet sedan 2001. I Östergötland kan patienterna också välja att delbetala detta på 5 eller 10 månader.

Förköp av frikort skulle spara tid fram till dess att landstinget infört digital incheckning och e- faktura. Med e- fakturering kan högkostnadsskyddet uppdateras automatiskt och patienten slipper hålla reda på stämpelkort och frikort.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–          Göra det möjligt för patienterna i Örebro läns landsting att förköpa frikort samt att det ska vara möjligt att välja delbetalning av tjänsten om patienten önskar under en övergångsperiod tills att Örebro läns landsting infört samlingsfaktura och e- fakturering.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Örebro den 22 januari 2014

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Digital incheckning förenklar i vården.

Det ska vara enkelt att besöka sjukvården och tandvården. 

Digital incheckning skulle underlätta för både patienter och medarbetare. Patienten meddelar sin ankomst genom att knappa in sitt personnummer i en incheckningsterminal vårdcentral, folktandvård, sjukhus, dvs den vårdinrättning man besöka.

Digital incheckning är en tilltalande lösning som sparar tid och resurser för vårdens medarbetare. I stället kan medarbetarna lägga mera tid på att hjälpa och behandla patienterna.

Flera landsting har infört eller har påbörjat införandet av självincheckning. Landstingen Gävleborg och Värmland är igång och Blekinge har tagit beslut om införande.

På Blekingesjukhuset i Karlskrona har landstinget valt att satsa på särskilda ungdomsanställda som under en övergångsperiod kommer att hjälpa till vid terminalerna och på så sätt underlätta för de patienter som känner sig osäkra första gången de provar att checka in digitalt.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–          Införa digitala incheckningssystem för besök inom såväl sjukvård som tandvård i Örebro läns landsting.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Vi konstaterar att Miljöpartiet väljer en märklig tolkning av vårt särskilda yttrande.

 

Det tycks ha undgått Miljöpartiet att Alliansen i åratal drivit tesen om att vi i Örebro läns landsting behöver tre sjukhus – Karlskoga, Lindesberg och USÖ – med ett gemensamt länsuppdrag. Länsinvånarna behöver tre akutsjukhus. USÖ behöver Karlskoga och Lindesberg bl a för att klara den elektiva vården. Karlskoga och Lindesberg behöver USÖ för en direktkoppling till högspecialiserad sjukvård. – Om det är för mycket begärt att våra vänner i Miljöpartiet skulle läsa våra Alliansbudgetar så kunde man ju ändå hoppas att de lyssnade på vad vi säger i fullmäktige!

 

Utvecklingen för hela sjukvården i vårt län är oerhört beroende av USÖ:s framtid. Klarar sjukhuset att behålla statusen som universitetssjukhus, får Örebro län behålla läkarutbildningen mm. Det planeras för stora kostsamma investeringar på USÖ för att säkerställa länssjukvården i framtiden. Parallellt med de ökande pensionskostnaderna, brist på såväl läkare som sköterskor, behov av väl fungerande och enhetliga stödsystem, är framtiden bekymmersam i landstinget.

 

Miljöpartiet borde istället fråga sig om inte är just de själva som borde fokusera på att utveckla vården så att människor slapp vara sjukskrivna i väntan på behandling eller operation.

 

Men tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer Miljöpartiet att blunda för de utmaningar som det innebär att ansvara för och utveckla ett universitetssjukhus.

 

Vi i Alliansen har åtskilliga gånger pekat på hela sjukvårdens stora behov av läkare och de alltför små marginaler majoriteten avsätter för framtiden trots tillväxt i skatteunderlaget och ökade statsbidrag. 

 

Örebro läns landsting behöver ny politisk ledning!

 

Ola Karlsson (M)

Hanne Alvner (M)

Anna Ågerfalk (Fp)

Eva Sundkvist (KD)

Torbjörn Ahlin (C)

Oppositionsråd i Örebro läns landsting

 

Viktigt att behålla våra tre akutsjukhus ur kris- och katastrofsynpunkt.

Vi moderater vill behålla våra tre akutsjukhus ur flera aspekter. Patienterna får väldigt bra vård på alla våra tre sjukhus och många patienter uppskattar att få vård på ett mindre sjukhus som Karlskoga och Lindesberg.

Historien visar att när man stänger akuten på ett sjukhus, blir det svårare att rekrytera läkare, sjukhusets status sjunker, mister sin attraktivitet. Om det händer en stor trafik- eller tågolycka eller annan katastrof i norra eller västra Örebro län, är det väldigt långt till akutsjukhus i våra grannlandsting. Tjänstemän på olika myndigheter som planerar för hur olika scenarier kan se ut i händelse av katastrof menar att vi tänker rätt.

I framtiden när vi står inför hopslagning av regioner, är vi övertygade om att våra tre sjukhus och vårt län kommer att ha en bättre position genom att vi har tänkt framåt och behållit samtliga akutsjukhus.

Vi Moderater vill ha en effektiv sjukvårdsorganisation med god ekonomi utan skattehöjningar, men inte på bekostnad av Karlskoga respektive Lindesbergs lasarett.

 

Hanne Alvner (M)                                             

Ola Karlsson (M)

Oppositionsråd Örebro läns landsting

Örebro den 3 september 2013

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

 

Motion – Tanka bussen på banken!

Det måste vara enkelt att ta bussen eller tåget i vårt län. En viktig del i det är att det är lätt att köpa biljett och att ”tanka” rabatt- eller periodkort med pengar.

 

Det finns olika rabattkort och betalningsmöjligheter för den vill åka med Länstrafiken.

Vid en inventering av de möjligheter som finns, visar det sig att man kan tanka rabattkortet med betalkort, både på bussen eller via nätet, men att kortet inte är laddat med pengar förrän nästa dag om det sker via nätet. Man kan också köpa en mobilbiljett via appen, men det kräver att internetuppkopplingen fungerar precis när resan påbörjas.

 

Jag tycker därför att det vore bra om resenärerna hade möjlighet att tanka sina rabattkort via mobilen och internetbanken. Det finns tjänster som bank i mobilen, bank – id / e- legitimation, vilket skulle göra det ännu enklare för  våra resenärer.  Med några knapptryckningar och ett besked i form av en sifferkod via sms, kunde man på ett säkert sätt ladda sitt rabattkort med pengar utan att behöva ha tillgång till ett betalkort/ kreditkort eller Internet-uppkoppling vid restillfället. 

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–         Utveckla betaltjänsten hos Länstrafiken till att också omfatta möjligheten att snabbt ladda rabattkortet via både Internetbank och Bank i mobilen.

 

Hanne Alvner (M)                                       

2013-07-08 Nerikes Allehanda

Bild