Nora den 22 november 2012

Motion

Till Örebro läns landsting

Fokusera på hälsa

Landstingets verksamheter har kommit långt i sitt folkhälsoarbete och jobbar aktivt med hälsa och förebyggande åtgärder.

Unga människor i dagens samhälle, inte minst i vårt eget landsting, behöver förändra sin livsstil för att undvika sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. När det gäller folkhälsa är det viktigt att skapa positiva tankebanor för att hjälpa människor till dessa förändringar.

Här har primärvården en viktig roll att fylla. I flera andra landsting kallar man vårdcentralerna för hälsocentraler.

Jag har frågat människor på några av dessa orter hur de upplever orden ”vård” respektive ”hälsa” och genomgående får ordet ”hälsa” flest positiva omdömen.

Genom detta namnbyte tvättar vi bort ”sjukstämpeln” och skapar just den positiva bild som skulle kunna hjälpa flera människor förändra sin livsstil och börja motionera och leva sundare.

Med anledning av detta föreslår jag

att

Örebro läns landsting byter namn på landstingets vårdcentraler och kallar dem hälsocentraler och genom detta namnbyte skapa ett större fokus på det friska och hälsosamma livet.

Hanne Alvner (M)

Annonser