Arkiv för inlägg med taggen: 5 strategier

Fråga

Hej
Har hört eran radioreklam några gånger och undrar alltid ”hur vill de göra?” för ni pratar om trygghet, vill inte alla partier ha trygghet?

På eran hemsidan, http://www.moderat.se/orebro-lan/moderaterna-i-orebro-lans-landstinget, skriver ni ”Ingen patient ska behöva vänta på vård, köer och lång väntetid skapar onödigt lidande för patienten och dennes anhöriga. Att inte få sjukvård i tid har även andra sociala och ekonomiska konsekvenser.” vill inte sossarna ha kortare köer?

Tycker att svensk politik har blivit tråkig för att ni och de andra partierna pratar om vad ni vill åstadkomma och där är ni alla överens, det som skiljer partierna åt är hur ni vill göra. Så förklara för mig hur moderaterna vill skapa en bättre vård. Vad är bättre vård enligt moderaterna?

Från en Fellingsbroare

_________________________________________________

Svar

Hej Fellingsbroare!

Först och främst tack för dina frågor! Det är betydelsefullt för oss med frågor och synpunkter, det uppmärksammar vad vi i politiken är sämre på – att tydliggöra vad vår politik faktiskt innebär för varje invånare.

Givetvis är strävan i politiken att människor ska ha det bra, många gånger genom offentliga satsningar. Vi är lyckligt lottade som bor i ett fantastiskt land med stadiga grundprinciper, därför blir vägen till hur vi ska kunna uppnå detta det mest relevanta. Och ja, det innebär att våra medborgare måste synliggöra vilka olika vägar de olika partierna erbjuder.

2006 infördes Kömiljarden av Alliansregeringen,syfte var att en miljard skulle avsättas som morot och delas ut till landsting i Sverige, för att stimulera att vård ska ges snabbt. Av en miljard fick Örebro läns landsting 8 miljoner mkr 2013. Östergötlands län fick 70 mkr.

S, V och MP styr i Örebro läns landsting och om de nu vill korta vårdköerna, så har de möjligheten att göra det, varför de inte gjort det, kan inte vi svara på. I förra veckan släpptes en granskning av S-majoritetens styre, som visar på stora brister. S har skrivit en politisk planering för verksamheterna, som inte överensstämmer med verksamheternas arbete, målen S har satt upp för verksamheterna är alldeles för många och går inte att mäta~= man har inte förstått eller vill förstå hur verksamheten arbetar, man kräver att sjukvården hela tiden ska utvärdera och mäta, trots det har man inga verktyg för att följa upp eller förbättra resultaten då det man vill uppnå är alldeles för otydligt.

Vi avsätter 10 miljoner kronor extra i vår budget med fokus på att korta köerna, genom att effektivisera administrationen, undersöka vilken administration som behövs och gör nytta för att det inte ska stjäla tid från att träffa patienter. Även se över datorsystem som fungerar enkelt och snabbt. Göra det lättare för vårdgivare att etablera sig i Örebro län, idag måste en vårdcentral ha en barnmorska, sjukgymnast, ett antal sjuksköterskor och läkare för att etableras. I Fellingsbro till exempel, är det bättre att ha en mottagning med ett färre antal sjuksköterskor och läkare än inget alls. Utveckla vårdvalet inom specialistvården, låta patienter få möjlighet till att välja en privat utförare istället för att vänta på landstinget. Avskaffa remisstvånget, idag måste du uppsöka vårdcentralen först, trots att du vet, att du har en knäskada, brutit ett ben eller mår psykiskt dåligt. Det är bättre om du hamnar på rätt avdelning först, istället för att först vänta på tid till sjuksköterska, sedan läkare och sedan specialistsjukvården och slutligen till behandling. Införa vårdcoacher, för den som har många sjukdomar ska man få en personlig kontakt som stöttar en och ser till hela ens sjukdomsbild istället för att, som idag, bli behandlad för varje åkomma på varje enskild enhet utan hänsyn till dina andra åkommor!

Klarar vi att korta köerna och ge vård i tid, som många andra landsting får vi mer pengar från kömiljarden. Vi har som mål att ta hem 30 mkr från Kömiljarden, det är ett bevis på att våra länsinvånare får vård i tid samtidigt som landstinget får extra pengar. S har inte formulerat något mål om att ta hem pengar Kömiljarden.

Vi har också många andra delar inom sjukvården vi gärna lyfter upp, att arbeta förebyggande och satsa på de redan friska så att man klarar en sjukdom bättre och håller sig frisk länge, satsa på USÖ och ledarskap för länets utveckling och attraktion, samt satsa på en bättre sjukvård för våra äldre!

Vi ber om ursäkt för ett långt svar, men vi är otroligt engagerade för en bättre sjukvård, vi har sett och lärt oss mycket från andra landsting och vill införa satsningar för en bättre sjukvård i vårt län. Det finns ingen anledning till att Örebro län ska befinna sig på botten när det gäller sjukvård i mätningar nationellt!

Annonser

Se över kostnaderna

Tänkvärd insändare. Har författaren möjligen läst vår budget? Om inte, så finns den här.

Det finns många utmaningar och mycket att göra inom sjukvården, att enbart höja skatten leder inte till bättre vård. För en bättre vård krävs nya idéer och tankesätt. Se våra 5 strategier, för en bättre hälso- och sjukvård!