Nu har sammanställningen för uppnådda resultat i Kömiljarden för 2013 redovisats.

Det är nedslående läsning i synnerhet för alla patienter som köar till behandling eller operation i Örebro läns landsting.

Vårt landsting ligger på plats 16 av 21 i Sverige, Örebro läns landsting fick mindre än 8,5 miljoner av den totala kakan. En summa som med bättre prioriteringar från den socialdemokratiska majoriteten kunde ha varit 30 miljoner. Örebro läns landsting borde ha fått 30 miljoner enligt beräkningar baserat på folkmängd. Då hade landstinget kunnat erbjuda ännu fler patienter behandling eller operation i rimlig tid.

I majoritetens budget för 2014 framgår det tydligt att de styrande inte har någon tilltro till medarbetarna i landstingets verksamheter, då men helt enkelt valt att inte räkna med några pengar från kömiljarden.

En budget ska visa vilka förväntningar som finns på verksamheterna under budgetåret och majoriteten har alltså budgeterat helt i linje med vad man tror; nämligen att verksamheterna inte heller under 2014 klarar att hantera köerna och vårdbehovet i landstinget.

7 av 21 landsting och regioner fick mer än 50 miljoner vardera. En av de som fick mest pengar var Region Skåne med drygt 165 miljoner.  Gemensamt för mer än hälften av de landsting/ regioner som fick mest pengar är att de är moderatstyrda.  De klarar att låta patienten söka vård utan remiss och erbjuder även behandling och operation inom kömiljardens tidsgräns om 60 dagar. Generellt får Moderat-styrda landstingen/ regionerna mera pengar från kömiljarden än de S- styrda.

Moderaterna och Alliansen i Örebro läns landsting har stor tilltro medarbetarna.

Vår budget är en prognos över de förväntningar vi har på landstingets verksamheter under 2014. Därför har vi budgeterat med ersättning från kömiljarden. Vi satsar även 10 miljoner riktade att jobba bort köerna, så att vi kan komma vidare och börja se framåt.

Vi tror att medarbetarna mår bättre av att slippa mötas av frustrerade patienter som ringer och frågar när det är deras tur att få behandling. Arbetsglädjen växer om man har möjlighet att se framåt och det är lättare att se möjligheterna om man slipper en ryggsäck i form av operationsköer och långa väntelistor.

Vi i Alliansen vill vrida klockan rätt, så att vi är i tid och att våra patienter i Örebro läns landsting får vård i rätt tid.

Hanne Alvner (M)     

Oppositionsråd, Örebro läns landsting

Annonser