Den är känd för sin kvalitet och tillgänglighet. Den erbjuder patienterna möjlighet till besök utan tidsbeställning men också möjlighet till tidsbeställning via telefon och Internet, samt kvällsöppet några gånger i veckan, för att ökar patienternas valmöjlighet.

Den har ett bra samarbete med sjukhusen. Specialister, bland annat geriatriker, kommer till vårdcentralen för att öka vårdens tillgänglighet.

Personalen känner sig delaktig och har möjlighet att påverka och planera arbetsdagen.

Hanne Alvner (M)

2:e vice ordförande  i Nämnden för Primär- och Folktandvård

Annonser