Landstinget kan säkert ytterligare något för att vara i framkant när det gäller hälsofrämjande åtgärder för personalen. Viktigt är att såväl träningspass/ lokaler som tillgänglighet till dessa gäller alla anställda. Det ser väldigt olika ut när det gäller öppettider på våra sjukhus.

Om ÖLL inte redan erbjuder kostrådgivning, bör detta också erbjudas personalen, vilket skulle ge ytterligare hälsovinster.

Hanne Alvner, M

2:e vice ordförande i Nämnden för Primär- och Folktandvård

Annonser